Изберете страница

Обява

„ЕКОН – 91“ ООД уведомява за своето инвестиционно намерение „Монтаж на два броя подземни резервоара за пропан-бутан с обем 25 куб. м и 10 куб. м, изпарителна станция и надземна газопроводна линия“. Инвестиционното предложение ще се...

Участие по европейска програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

На 27.06.2018 г. „ЕКОН-91” ООД подписа ДБФП с Министерството на труда и социалната политика по процедура BG05М9ОР001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”. Проектното предложение с наименование „Подобряване условията на труд в „ЕКОН-91“ ООД“ е на обща стойност 247...

Interzum

16-19 Май (Вторник – Петък) Зала 11.2 Коридор P № 20, Кьолн, Германия Латексова пяна и кокосови продукти за легла...