Изберете страница

Уведомление за инвестиционно предложение

авг. 2, 2019

ЕКОН – 91“ ООД уведомява за своето инвестиционно предложение: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на инсинератор за изгаряне на производствени отпадъци“, генерирани при производството на пенолатексови изделия и кокосови вложки. Инвестиционното предложение ще се осъществи на територията на производството си в град Бяла, Община Бяла.