Изберете страница

Уведомление за инвестиционно намерение

юли 12, 2021

„ЕКОН – 91“ ООД уведомява за своето инвестиционно намерение „Изграждане на тръбен кладенец“ за ползване на подземна вода за промишлени цели (охлаждане и пране на пенолатексови изделия). Инвестиционното предложение ще се осъществи на територията на производствената си площадка в град Бяла, Община Бяла.