Изберете страница

Обява

дек. 22, 2021

В изпълнение на указание на РИОСВ – Русе, „ЕКОН – 91“ ООД обявява Решение № РУ-40-ЕО/2021г. на Директора на РИОСВ – Русе, относно ПУП – ПП на канализационно отклонение за УПИ II, кв.44 по плана на град Бяла, гара Бяла.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ