I. Гаранционен срок

Внимание! Съгласно Европейската директива 1999/44 СЕ правната гаранция за закупения от Вас продукт е 2 години. Производителят на матраци „ЕКОН 91 ООД“ предоставя на своите потребители удължена гаранция за ядрото на различните видове матраци, като стандартният период е 5 години, а максималният период, САМО за модели Air Air Latex, Memory latex, Блек Лейбъл, Лукс, Кокос и Стандарт – 10 години.
Този гаранционен срок започва да тече от датата на покупката, удостоверена с фактура (касова бележка) и е валиден при попълнена гаранционна карта с печат и
подпис. Непопълнени гаранционни карти не се приемат!

С цел да се избегнат всякакви недоразумения, моля прочетете внимателно условията преди да се свържете с нас!

II. Гаранционни условия

Независимо от търговската гаранция, „ЕКОН 91“ ООД отговаря за липсата на съответствие на закупения продукт с договора за продажба съгласно ЗЗП. Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период, поради човешка грешка в процеса на изработка на продукта или поради некачествени материали и компоненти.           Гаранцията е валидна, само ако закупеният продукт е използван и поддържан съгласно условията за съхранение и употреба, приложени към настоящите гаранционни условия. Когато се предявява рекламация, трябва да се представи гаранционната карта и оригиналната фактура и/ или касовата бележка като доказателство за покупката.

II.1. Гаранцията е валидна в следните случаи:

 • несъответствие на размерите на закупения продукт с отбелязаните на индивидуалния етикет, когато отклонението в ширина, дължина или височина надвишава два сантиметра;
 • несъответствие на закупения продукт, проявило се по време на неговата експлоатация в рамките на гаранционния период, изразяващо се в необратима еластична деформация на ядрото във височина повече от 12% от височината на ядрото;
 • деформация на подматрачната рамка при еднолицевите матраци

С ползването на нашите гаранционни условия , започналият при покупката гаранционен период ,не се прекъсва ,с изключение на времето, необходимо за постигане на споразумение или извършване на евентуална поправка на матрака, като това не води до удължаване на гаранционния срок.
Продуктът се поправя или заменя в рамките на 30 календарни дни след писмено потвърждение от страна на клиента за предложения начин на удовлетворяване на рекламацията.

II.2. Гаранцията не е валидна в следните случаи:

 • дефекти, причинени от неправилното използване на закупения продукт, без да се спазват условията, отбелязани в гаранционната карта и инструкциите за употреба;
 • технологично отклонение във височината на ядрото по-малко или равно на 12%, нормални промени в твърдостта на матрака или характеристиките на продукта, причинени при обикновената му, всекидневна употреба, които не оказват влияние на свойствата му и не го правят негоден за обичайната употреба на стоки от съответния вид;
 • гаранцията НЕ важи за калъфа, защото се третира по различен начин от различните клиенти;
 • Гаранцията НЕ важи за миризма и миризмата на латекс не е повод за рекламация;
 • предявени рекламации за матраци, при които не са използвани подматрачни рамки, ще се считат за невалидни;
 • експлоатационна деформация на текстила (скъсани конци на капитонажа или борда, петна по текстила, изместване на борда и др.);
 • дефекти, възникнали вследствие на външно влияние и механични повреди (скъсване, срязване, изгаряне, продупчване и др.);
 • дефекти, възникнали поради сгъване/ прегъване на матрака; неправилно транспортиране;
 • упражняване на силен натиск; скачане върху матрака и рамката;
 • поставяне на матрака върху пружина или друга непредназначена за целта плоскост, както и продължително неправилно складиране;
 • замърсяване от плесенни петна (мухъл) вследствие на повишена и неестествена влажност в помещението;
 • почистване на продукта с абразивни или неподходящи за целта химически препарати;
 • увреждане на продукта в резултат на лоша поддръжка, немарлива употреба или по друг начин, както и повреди, причинени от домашни любимци;
 • опит за поправка от неоторизирани лица;
 • когато клиентът не е в състояние да предостави документи за покупката – касов бон/ фактура и гаранционна карта с подпис и печат. Гаранцията отпада и при опит за поправка или промени във фактурата и / или гаранционната карта.
 • Гаранцията не покрива дефекти , причинени от грешно използване на матрака или рамката, използване на сила ; неестествени условия на замърсяване и влага.

II.3. ЕКОН 91 ООД си запазва правото да изпрати свой представител на място за констатиране състоянието на рекламирания продукт.

II.4. Разопакован матрак със сгрешен по вина на клиента модел или размер не подлежи на подмяна.

II.5. ЕКОН 91 ООД не поема отговорности или препоръки към физическо и здравословно състояние.

С осъществяване на покупката Потребителят приема и се съгласява с настоящите УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, както и с УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ, които са му предоставени. Моля, пазете Вашата гаранционна карта! Тя не подлежи на преиздаване!

Гаранция – 5 години за ядрата на еднолицевите матраци ,2 години за рамката

Гаранция – 5 години за модел Корал, Корал 7 зони, Бебе и Бебе Кокос.

Гаранция – 10 години за модели Air Air Latex, Мемори Лукс, Мемори Голд, Блек Лейбъл, Лукс, Кокос и Стандарт.

III. Инструкция за разопаковане и експлоатация

Препоръчва се матракът да бъде пренасян, разопакован и поставян на легло поне от двама души. Моля, отстранете полиетиленовата опаковка, без да използвате остри и режещи предмети.
Опаковката трябва да се свали веднага, след като получите матрака. Матракът не бива да стои опакован в полиетилен повече от 10 дни.

След премахване на опаковката в редки случаи е възможно усещането на остатъчни слаби безвредни производствени пари, които се разсейват до 48 часа. При добра вентилация процесът е по-кратък. Проветрете новия си матрак за няколко часа след разопаковането му. Необходимо е помещението, в което спите, също да се проветрява всяка сутрин, за да се елиминира влагата, събрала се в матрака.
Поставянето на Вашия двулицев матрак върху качествена и изправна подматрачна рамка (с ламелна скара) е задължително условие за правилната му експлоатация. Това спомага за безпроблемната вентилация на въздуха, отвеждането на влагата и предотвратява образуването на мухъл.
Периодичното обръщане на матрака удължава неговата дълготрайност и запазва експлоатационните му характеристики.
При необходимост от продължително съхранение продуктът следва да се постави в хоризонтално положение в помещение с нормална влажност, като върху него не трябва да има други предмети.
Ако вашият матрак е еднолицев, уверете се ,че вградената рамка контактува поне в 6 равномерно разпределени опорни точки с конструкцията на леглото ( за ширина до 120 см. ) и поне в 9 точки за ширина над 120 см. При ширина на еднолицев матрак над 120см. Задължително да се подсигури опорна точка ( крак ) в центъра на рамката!

IV. Грижа за Вашия матрак

Ползвайте матрака както ви е удобно, но само по предназначение. Не го използвайте като трамплин или батут. Не използвайте матрака на пода или извън леглото. Това може да доведе до зацапване, образуване на мухъл и до прекратяване на гаранцията. При нормална експлоатация Вашият матрак не би трябвало да се изцапа продължително време. При евентуално замърсяване може да се почисти със сух парцал, мека четка или влажна гъба с минимално количество почистващ препарат, предназначен за почистване на тапицирана мебел. Избягвайте силното навлажняване, което може да увреди материята. При модели със сваляеми калъфи се препоръчва ръчно пране при ниска температура или химическо чистене. Калъфът трябва да се облече на ядрото, след като е напълно изсъхнал, т.е не бива да се облича на ядрото влажен и не напълно изсъхнал.
За да се избегне захабяването на дамаската, Ви препоръчваме използването на надматрачна стелка и/или шалте, което ще намали износването и механичните увреждания. Не използвайте 100% синтетични чаршафи и стелки с понижена въздухопропускливост.
Проветрявайте матрака редовно. Това предотвратява възможността влагата от човешкото тяло да взаимодейства неблагоприятно с дамаската на матрака и удължава живота му.

Scroll to Top