Избери страница

PASTELO DILUANT – РАЗРЕДИТЕЛ AMB

Представлява смес от алифатни и ароматни въглеводороди с определени характеристики. За разреждане на алкидни, маслени, маслено-смолни лакове, бои, емайллакове и грундове.