Изберете страница

Distributors Mattresses

Chose distributor:

ТЕСТ ЕКОН ДИСТРИБУТОР
ПРОИЗВОДСТВО – ПЕНОЛАТЕКС

гр. Русе, ул. „Капитан Райчо Николов“ №11, п.к. 7012

 

Офис +359 82 594 920
Реклама +359 82 594 921
Търговия +359 82 594 922
Снабдяване +359 82 594 923
Пласмент +359 82 594 924
Централа +359 82 594 925
Факс +359 2 465 2300
e-mail office-ruse@ekon.bg
ЕКОН-91 ООД ГР. СОФИЯ

София, България
жк. “Света Троица”, бул. “Сливница” , бл. 173

Офис +359 2 936 6103
Мобилен +359 89 364 4200
Mail office-sofia@ekon.bg
Fax +359 2 465 2300
Дистрибутор Варна

ул. „Д-р Атанас Москов“ 8,  тел.: 052/ 500 065, за заявки:  0886 711 711;  0888 286 922

Русе

distr-logo

ДИСТРИБУТОР

гр. Русе, ул. “Капитан Райчо Николов” №11, п.к. 7012

Офис +359 82 594 920
Реклама +359 82 594 921
Търговия +359 82 594 922
Снабдяване +359 82 594 923
Пласмент +359 82 594 924
Централа +359 82 594 925
Факс +359 2 465 2300
e-mail office-ruse@ekon.bg

София

ЕКОН-91 ООД ГР. СОФИЯ
София, България
жк. “Света Троица”, бул. “Сливница” , бл. 173

Офис +359 2 936 6103
Мобилен +359 89 364 4200
Mail office-sofia@ekon.bg
Fax +359 2 465 2300

Варна

distr-logo

ДИСТРИБУТОР Варна

 

distr-logo

ДИСТРИБУТОР

гр. Русе, ул. “Капитан Райчо Николов” №11, п.к. 7012

Офис +359 82 594 920
Реклама +359 82 594 921
Търговия +359 82 594 922
Снабдяване +359 82 594 923
Пласмент +359 82 594 924
Централа +359 82 594 925
Факс +359 2 465 2300
e-mail office-ruse@ekon.bg

 

София

distr-logo

ДИСТРИБУТОР СОФИЯ
ЕКОН-91 ООД ГР. СОФИЯ

София, България
жк. “Света Троица”, бул. “Сливница” , бл. 173

Офис +359 2 936 6103
Мобилен +359 89 364 4200
Mail office-sofia@ekon.bg
Fax +359 2 465 2300

distr-logo

ДИСТРИБУТОР Варна