Изберете страница

Участие по европейска програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

юни 29, 2018

На 27.06.2018 г. „ЕКОН-91” ООД подписа ДБФП с Министерството на труда и социалната политика по процедура BG05М9ОР001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”.

Проектното предложение с наименование „Подобряване условията на труд в „ЕКОН-91“ ООД“ е на обща стойност 247 646. 48 лева, като 100% от стойността се финансира от Европейския съюз.

По ДБФП с № BG05М9ОР001-1.008-1385 ще бъдат закупени:

1. Софтуер за управление на човешките ресурси.
2. Прахоулавящи аспирационни системи.
3. Климатици
4. Лични предпазни следства
5. Ще бъдат оборудвани две стаи за отдих и почивка

Основната цел на проектното предложение е развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд.

Срока на изпълнението на ДБФП е до 31.12.2018 г.