Изберете страница

Проведена пресконференция във връзка със стартиране изпълнението на дейностите по проект “По-ефективно използване на ресурсите в ЕКОН-91 ООД”

фев. 17, 2019

На 14.02.2019 г., в гр. Русе, ул. „кап. Райчо Николов“ № 11 се проведе встъпителна пресконференция във връзка с изпълнението на дейностите по проект „По-ефективно използване на ресурсите в ЕКОН-91 ООД“. Проектът се изпълнява от ЕКОН-91 ООД в рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.004 “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Допустимите разходи по проекта са в размер на 2 442 950.00 лв., от които 1 202 324.59 лв. европейско и 212 174.93 лв. национално съфинансиране. Проектът е с продължителност 18 месеца и трябва да приключи през месец май 2020 година.

Общата цел на проекта е свързана с повишаване на конкурентоспособността на ЕКОН-91 ООД, чрез въвеждане на иновативни технологични методи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикастност на производствените процеси в предприятието и предотвратяване генерирането на отпадъци.