Изберете страница

Покана за участие в пренскоференция във връзка със стартиране изпълнението на дейностите по проект “По-ефективно използване на ресурсите в ЕКОН-91 ООД”

фев. 10, 2019

Във връзка със стартиране изпълнението на дейностите по проект “По-ефективно използване на ресурсите в ЕКОН-91 ООД” имаме удоволствието да Ви поканим на встъпителна пресконференция, която ще се състои на 13.02.2019 г., от 13:00 часа, в град Русе, ул. „кап. Райчо Николов“ №11

Проектът се изпълнява от ЕКОН-91ООД в рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.004 “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Общата стойност на допустимите разходи е в размер на 2 442 950.00 лв., от които 1 202 324.59 лв. европейско и 212 174.93 лв. национално съфинансиране. Проектът е с продължителност 18 месеца и трябва да приключи през месец май 2020 година. Общата цел на проекта е свързана с повишаване на конкурентоспособността на ЕКОН-91 ООД, чрез въвеждане на иновативни технологични методи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикастност на производствените процеси в предприятието и предотвратяване генерирането на отпадъци.