Изберете страница

Обявяване на тръжна процедура по европейска програма „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

дек. 23, 2016

Фирма „ЕКОН-91“ ООД обявява тръжна процедура за:

1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мелница тип „Кошница за партидно смилане“
2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пеносмесител(миксер) с капацитет 1500 кг/ч с комплект раздвижени матрици

Срок за получаване на офертите: 00:00 часа на 06.01.2017г

Документи


1. Публична Покана
2. Изисквания към офертите
3. Техническа спецификация
4.Оферта
5. Договор мелница
6. Договор миксер