Изберете страница
„ЕКОН – 91“ ООД уведомява за своето инвестиционно намерение „Монтаж на два броя подземни резервоара за пропан-бутан с обем 25 куб. м и 10 куб. м, изпарителна станция и надземна газопроводна линия“. Инвестиционното предложение ще се осъществи на територията на производствената си площадка в град Бяла, Община Бяла.

Всички които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Русе или в РИОСВ – Русе, „Придунавски булевард“ №20, п.к. 7000.