Изберете страница

Новини

Участие по европейска програма „Иновации и конкурентоспособност“

„ЕКОН-91“ ООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0143-C01 и изпълнява проект “По-ефективно използване на ресурсите в ЕКОН-91 ООД”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”...

Приключи изпълнението по проект „Подобряване на условията на труд в “ЕКОН-91” ООД / 1.3

Фирма "ЕКОН-91" ООД приключи изпълнението на проект "Подобряване условията на труд в "ЕКОН-91" ООД" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1385, по програма "Развитие на човешките ресурси", финансиран изцяло от Европейския социален фонд. По...

Открита процедура за избор на изпълнител по проект „Подобряване на условията на труд в „ЕКОН-91“ ООД / 1.2

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1385-C02, фирма „ЕКОН-91“ ООД обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: "Доставка на два броя климатици" Документите по процедурата можете да...

Открита процедура за избор на изпълнител по проект „Подобряване на условията на труд в „ЕКОН-91“ ООД / 1.1

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1385-C02, фирма „ЕКОН-91“ ООД обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: "Доставка на два броя прахоулавящи аспирационни системи" Документите по...

Interzum

16-19 Май (Вторник - Петък) Зала 11.2 Коридор P № 20, Кьолн, Германия Латексова пяна и кокосови продукти за легла Галерия

Обявяване на тръжна процедура по европейска програма „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

Фирма "ЕКОН-91" ООД обявява тръжна процедура за: 1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мелница тип "Кошница за партидно смилане" 2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пеносмесител(миксер) с капацитет 1500 кг/ч с комплект раздвижени матрици Срок...

Участие по европейска програма „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

На 09.06.2016 г. „ЕКОН-91” ООД подписа ДБФП с МИ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектното предложение с наименование „Конкурентоспособни чрез подобряване на производствения капацитет в „ЕКОН-91“ООД“ е на обща стойност...