Изберете страница

Новини

Interzum

16-19 Май (Вторник - Петък) Зала 11.2 Коридор P № 20, Кьолн, Германия Латексова пяна и кокосови продукти за легла Галерия

Обявяване на тръжна процедура по европейска програма „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

Фирма "ЕКОН-91" ООД обявява тръжна процедура за: 1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мелница тип "Кошница за партидно смилане" 2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пеносмесител(миксер) с капацитет 1500 кг/ч с комплект раздвижени матрици Срок...

Участие по европейска програма „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

На 09.06.2016 г. „ЕКОН-91” ООД подписа ДБФП с МИ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектното предложение с наименование „Конкурентоспособни чрез подобряване на производствения капацитет в „ЕКОН-91“ООД“ е на обща стойност...